Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước năm 2022

Ngành Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước là ngành học đào tạo cử nhân có phẩm chất đạo đức, chính trị, có kiến thức và tư duy nền tảng về các hệ thống chính trị và bộ máy của nước Việt Nam. Cử nhân ngành Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước cần có hiểu biết chuyên sâu về những phương hướng hoạt động của Đảng và Nhà nước.

Cơ hội nghề nghiệp của sinh viên ngành Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước khi ra trường:

+ Làm công tác giảng dạy các môn học trên giảng đường đại học, cao đẳng.

+ Là chuyên viên tham mưu tại các cơ quan, tổ chức nhà nước, làm cán bộ chuyên trách trong các văn phòng Đảng ủy, ban Đảng...
STT Tên trường Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
Hiện điểm chuẩn của ngành chưa được công bố. Vui lòng quay lại sau!