Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Xuất bản năm 2020

Ngành Xuất bản là ngành có những hoạt động tổ chức nội dung, hình thức in ấn sách, báo, tạp chí với mục tiêu để đông đảo công chúng tiếp cận được. Ngành Xuất bản là cả một quá trình sáng tạo và truyền bá tư tưởng văn hóa, đây là ngành không thể thiếu trong các hoạt động lưu giữ cũng như truyền bá các giá trị văn hóa của nhân loại.

Cơ hội việc làm của sinh viên ngành Xuất bản khi ra trường:

+ Trở thành biên tập viên, tiếp nhận, chỉnh sửa và hoàn thiện bản thảo được tác giả gửi.

+ Trở thành họa sĩ xuất bản, chịu trách nhiệm các khâu thiết kế, trình bày sách, giúp điều phối, thẩm  định mỹ thuật thiết kế sách.

+ Trở thành kỹ thuật viên chế bản sắp xếp và trình bày bố cục, chỉnh sửa bìa sách, trang sách.

+ Trở thành quản lý, người phụ trách hoạt động in ấn chuyên làm việc với các nhà in, theo dõi hoạt động in ấn...
STT Tên trường Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Học Viện Báo Chí – Tuyên Truyền 802 XDHB 8.4
2 Học Viện Báo Chí – Tuyên Truyền 801 XDHB 8.6
3 Học Viện Báo Chí – Tuyên Truyền 802 A16 23.7 Xuất bản điện tử
4 Học Viện Báo Chí – Tuyên Truyền 801 A16 24 Biên tập xuất bản
5 Học Viện Báo Chí – Tuyên Truyền 802 D01, R22 24.2 Xuất bản điện tử
6 Học Viện Báo Chí – Tuyên Truyền 801 D01, R22 24.5 Biên tập xuất bản
7 Học Viện Báo Chí – Tuyên Truyền 802 C15 24.7 Xuất bản điện tử
8 Học Viện Báo Chí – Tuyên Truyền 801 C15 25 Biên tập xuất bản