Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Y tế công cộng năm 2021

Ngành y tế công cộng là ngành làm những công việc tổ chức cộng đồng, qua đó tuyên truyền giúp cộng đồng phòng bệnh, kéo dài tuổi thọ, tăng cường sức khỏe và hiệu quả. Người làm ngành y tế cộng đồng cần có những kiến thức về y tế công cộng, y học cơ sở, khoa học xã hội...để có thể tham gia vào quá trình phát hiện và xây dựng phương án giải quyết những vấn đề về sức khỏe trong cộng động.

Cơ hội việc làm của sinh viên ngành y tế cộng đồng

Khi tốt nghiệp ngành y tế cộng đồng, sinh viên có thể làm nhiều công việc phong phú:

+ Làm việc tại các viện vệ sinh dịch tễ hoặc viện nghiên cứu ngành y tế dự phòng

+ Làm việc tại các viện côn trùng, kỹ sinh trùng, sốt rét...

+ Làm việc tại các tổ chức chính  phủ, các bệnh viện chuyên ngành

+ Tham gia các dự án, chương trình y tế xã hội tại các tổ chức phi chính phủ.
STT Tên trường Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Đại Học Trà Vinh 7720701 A00, B00 0
2 Đại Học Y Khoa Vinh 7720701 B00 0
3 Đại Học Y Dược Thái Bình 7720701 B00 0
4 Đại Học Y Dược Thái Bình 7720701 A00 0
5 Đại Học Y Dược – Đại Học Huế 7720701 B00 16 Điểm thi TN THPT
6 Đại Học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch 7720701TQ B00 21.35 Điểm TN THPT
Điều kiện đi kèm
7 Đại Học Y Tế Công Cộng 7720701 A00, B00, D01, D08, XDHB 21.5 Học bạ
8 Đại Học Y Dược TPHCM 7720701 B00 22
9 Đại Học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch 7720701TP B00 23.15 Điểm TN THPT
Điều kiện đi kèm
10 Đại Học Y Hà Nội 7720701 B00 23.8 Điểm thi TN THPT
TTNV<=3

Tin tức mới nhất