Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm sàn vừa công bố của nhiều trường đại học tại Hà Nội

Đại học Xây dựng, Đại học Mở Hà Nội, Đại học Hà Nội, Đại học Penika, Học viên Nông nghiệp Việt Nam vừa công bố mức điểm sàn xét tuyển năm 2020 với mức điểm dao động từ 16 đến 22 điểm.

Xem thêm: Tổng hợp điểm chuẩn dự kiến của nhiều trường đại học trên cả nước

Đại học Xây dựng có mức điểm sàn dao động ở mức 16 – 18 điểm, đây là mức tối thiểu thí sinh phải đạt được và không có thí sinh nào có kết quả từ 1 điểm trở xuống.

Lưu ý: Đối với những thí sinh thi theo tổ hợp xét tuyển có môn Vẽ Mỹ thuật sẽ được nhân hệ số 2 với môn này. Công thức như sau: (Môn 1 + Môn 2 + Môn 3 x 2) / 4 x 3 + điểm ưu tiên.

Đối với các tổ hợp xét tuyển còn lại, điểm xét tuyển là tổng điểm 3 môn thi trong tổ hợp xét tuyển.

Chi tiết điểm sàn các ngành như sau:

Đại học Mở Hà Nội có ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào cho 17 ngành đại học chính quy với mức điểm sàn trung bình là 17 điểm (dao động từ 15 đến 19 điểm), chi tiết điểm các ngành như sau:

Điểm sàn của Đại học Hà Nội theo thang điểm 30 (chưa nhân hệ số) là 16 điểm. Chỉ tiêu tuyển sinh năm nay của trường là 2600 chỉ tiêu cho 25 ngành đào tạo và 240 chỉ tiêu cho các chương trình đào tạo quốc tế.

Đại học Phenikaa cũng vừa công bố mức điểm dao động từ 17 đến 22 điểm, ngành có điểm sàn cao nhất là Trí tuệ nhân tạo và Robot (22 điểm), Kỹ thuật điều khiển và Tự dộng hóa (21 điểm). Ngoài ra các nhóm ngành Kinh tế và Ngôn ngữ Anh có điểm sàn ở mức 18 đến 19 điểm. Riêng đối với khối ngành Sức khỏe, trường sẽ áp dụng mức điểm sàn theo ngưỡng đảm bảo chất lượng của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định. Chi tiết điểm sàn như sau:

Học viện nông nghiệp Việt Nam có mức điểm sàn dao động từ 15 đến 16 điểm, điểm xét tuyển được tính là tổng điểm các môn thi theo thang điểm 10, điểm được làm tròn đến 0,25 đối với học sinh phổ thông thuộc khu vực 3.

Những học sinh thuộc diện ưu tiên theo đối tượng và khu vực sẽ được nhà trường cộng điểm ưu tiên theo quy định. Mỗi nhóm đối tượng có mức điểm chênh lệch trúng tuyển là 1 điểm và 0,25 điểm giữa các khu vực kế tiếp. Chi tiết điểm sàn như sau:

(Nguồn: Tổng hợp)