Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm sàn xét tuyển 2021 của ĐH Khoa học Tự nhiên – ĐH Quốc gia Hà Nội

ĐH Khoa học Tự nhiên – ĐH Quốc gia Hà Nội vừa công bố mức điểm sàn xét tuyển đối với đợt tuyển sinh năm 2021 – 2022. Chi tiết cụ thể như sau:

Ảnh minh họa

Xem thêm: ĐH Bách Khoa Hà Nội tuyển sinh 2021: Xét tuyển thí sinh đặc cách và tự do với 35 chỉ tiêu

Mã ngành/ nhóm ngành (Mã xét tuyển) Tên ngành Chỉ tiêu xét theo KQ thi TN THPT năm 2021 Mã tổ hợp môn Mức điểm nhận ĐKXT Mã tổ hợp môn Mức điểm nhận ĐKXT Mã tổ hợp môn Mức điểm nhận ĐKXT Mã tổ hợp môn Mức điểm nhận ĐKXT
QHT94 Kỹ thuật điện tử và tin học 50 A00 21 A01 21 B00 21 C01 21
QHT01 Toán học 40 A00 19 A01 19 D07 19 D08 19
QHT02 Toán tin 40 A00 19 A01 19 D07 19 D08 19
QHT40 Máy tính và khoa học thông tin (CTĐT CLC) 70 A00 21 A01 21 D07 21 D08 21
QHT93 Khoa học dữ liệu 50 A00 21 A01 21 D07 21 D08 21
QHT05 Công nghệ kỹ thuật hạt nhân 35 A00 18 A01 18 B00 18 C01 18
QHT06 Hoá học 50 A00 21 B00 21 D07 21
QHT03 Vật lý học 65 A00 19 A01 19 B00 19 C01 19
QHT42 Công nghệ kỹ thuật hoá học (CTĐT CLC) 65 A00 19 B00 19 D07 19
QHT43 Hoá dược (CTĐT CLC) 65 A00 21 B00 21 D07 21
QHT04 Khoa học vật liệu 55 A00 18 A01 18 B00 18 C01 18
QHT41 Hoá học (CTĐT tiên tiến) 30 A00 18 B00 18 D07 18
QHT08 Sinh học 75 A00 19 A02 19 B00 19 D08 19
QHT44
Công nghệ sinh học
120
A00
19
A02
19
B00
19
D08
19
(CTĐT CLC)
QHT12 Quản lý đất đai 70 A00 19 A01 19 B00 19 D10 19
QHT10 Địa lí tự nhiên 25 A00 18 A01 18 B00 18 D10 18
QHT91 Khoa học thông tin địa không gian 27 A00 18 A01 18 B00 18 D10 18
QHT13 Khoa học môi trường 85 A00 18 A01 18 B00 18 D07 18
QHT46 Công nghệ kỹ thuật môi trường (CTĐT CLC) 52 A00 18 A01 18 B00 18 D07 18
QHT95 Quản lý phát triển đô thị và bất động sản 50 A00 18 A01 18 B00 18 D10 18
QHT96 Khoa học và công nghệ thực phẩm 62 A00 19 A01 19 B00 19 D07 19
QHT16 Khí tượng và khí hậu học 35 A00 18 A01 18 B00 18 D07 18
QHT17 Hải dương học 27 A00 18 A01 18 B00 18 D07 18
QHT92 Tài nguyên và môi trường nước 27 A00 18 A01 18 B00 18 D07 18
QHT20 Quản lý tài nguyên và môi trường 45 A00 18 A01 18 B00 18 D07 18
QHT97 Công nghệ quan trắc và giám sát tài nguyên môi trường 28 A00 18 A01 18 B00 18 D07 18
QHT18 Địa chất học 27 A00 18 A01 18 B00 18 D07 18

(Theo ĐH Khoa học Tự nhiên – ĐH Quốc gia Hà Nội)