Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn Cao Đẳng An Ninh Nhân Dân 1 năm 2022

Cao Đẳng An Ninh Nhân Dân 1 là trường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ của ngành CA và phát triển nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ ANQG và giữ gìn TTATXH trong tình hình mới, Bộ Công an đã đề nghị và được Bộ Giáo dục và Đào tạo chấp thuận, quyết định thành lập Trường Cao đẳng ANND I.

Thành lập: 1968

Trụ sở chính: Xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội

Dưới đây là thông tin ngành đào tạođiểm chuẩn các ngành của trường :
STT Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
Hiện điểm chuẩn của trường chưa được công bố. Vui lòng quay lại sau!