Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn Cao Đẳng Cộng Đồng Lai Châu năm 2022

Cao Đẳng Cộng Đồng Lai Châu

Tên tiếng Anh: Community College of Lai Chau

Trụ sở chính: Nậm Loỏng, Thị xã Lai Châu, Lai Chau

Dưới đây là thông tin chi tiết về ngành đào tạođiểm chuẩn của trường Cao Đẳng Cộng Đồng Lai Châu:
STT Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
Hiện điểm chuẩn của trường chưa được công bố. Vui lòng quay lại sau!