Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn Cao Đẳng Công Nghệ và Kinh Tế Công Nghiệp năm 2022

Cao Đẳng Công Nghệ và Kinh Tế Công Nghiệp là trường đào tạo hệ cao đẳng các ngành nghề liên quan đến kinh tế, công nghệ. Đảm bảo nguồn nhân lực chất lượng, đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp trong vùng cũng như trong cả nước.

Trụ sở chính:Trung Thành – Phổ Yên – Thái Nguyên

Dưới đây là thông tin chi tiết về ngành đào tạođiểm chuẩn của trường Cao Đẳng Công Nghệ và Kinh Tế Công Nghiệp:
STT Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
Hiện điểm chuẩn của trường chưa được công bố. Vui lòng quay lại sau!