Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn Cao Đẳng Công Nghiệp Quốc Phòng năm 2020

Cao Đẳng Công Nghiệp Quốc Phòng có sứ mệnh nghiên cứu khoa học và đào tạo nguồn lao động có trình độ cao đẳng, làm việc trong các công ty kinh doanh, sản xuất. Góp phần đưa nên công nghiệp đất nước phát triển, trong thời đại công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Thành lập: 24/3/1952

Trụ sở chính: Thanh Vinh, Thị xã Phú Thọ, Tỉnh Phú Thọ

Dưới đây là thông tin chi tiết về ngành đào tạođiểm chuẩn của trường Cao Đẳng Công Nghiệp Quốc Phòng:
STT Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
Hiện điểm chuẩn của trường chưa được công bố. Vui lòng quay lại sau!