Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn Cao Đẳng Giao Thông Vận Tải 3 năm 2022

Cao Đẳng Giao Thông Vận Tải 3 đào tạo ngành kinh tế, kỹ thuật, nghiên cứu việc ứng dụng, triển khai các tiến bộ khoa học kỹ thuật áp dụng vào đời sống. Góp phần vào sự phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Trụ sở chính: 73 Văn Cao, Phường Phú Thọ Hòa, Q.Tân Phú, Tp.HCM.

Dưới đây là thông tin chi tiết về ngành đào tạođiểm chuẩn của trường Cao Đẳng Giao Thông Vận Tải 3:
STT Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
Hiện điểm chuẩn của trường chưa được công bố. Vui lòng quay lại sau!