Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn Cao Đẳng Kinh Tế – Tài Chính Thái Nguyên năm 2022

Cao Đẳng Kinh Tế – Tài Chính Thái Nguyên

Tên tiếng Anh: Thai Nguyen College of Economics and Finance

Thành lập: 27/5/1947

Trụ sở chính: Ba Tháng Hai, Thịnh Đán, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên.

Dưới đây là thông tin chi tiết về ngành đào tạođiểm chuẩn của trường Cao Đẳng Kinh Tế – Tài Chính Thái Nguyên:
STT Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
Hiện điểm chuẩn của trường chưa được công bố. Vui lòng quay lại sau!