Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn Cao Đẳng Kỹ Thuật Công Nghiệp Quảng Ngãi năm 2020

Cao Đẳng Kỹ Thuật Công Nghiệp Quảng Ngãi là trường tư thục, chuyên đào tạo, đa ngành, đa nghề theo mô hình ứng dụng: Nhà trường- Người học- Doanh nghiệp, lấy người học làm trung tâm. Trường là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; thực hiện nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ, hội nhập khu vực và quốc tế góp phần phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Thành lập: 4/07/2007 theo quyết định số 3527/QĐ-BDGĐT của Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo

Trụ sở chính: Km 1051+400 QL 1A, Thị trấn Sơn Tịnh, Huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi.

Dưới đây là thông tin chi tiết về ngành đào tạođiểm chuẩn của trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Công Nghiệp Quảng Ngãi:
STT Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
Hiện điểm chuẩn của trường chưa được công bố. Vui lòng quay lại sau!