Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn Cao Đẳng Lương Thực Thực Phẩm năm 2022

Cao Đẳng Lương Thực Thực Phẩm đạo tạo nguồn nhân lực trình độ cao đẳng trong các lĩnh vực lương thực thực phẩm. Nghiên cứu việc ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật góp phần trong sự phát triển của đất nước trong công cuộc nông nghiệp, nông thôn hóa.

Thành lập: 23/9/1976

Trụ sở chính: 101B Lê Hữu Trác, Phước Mỹ, Sơn Trà, Đà Nẵng

Dưới đây là thông tin chi tiết về ngành đào tạođiểm chuẩn của trường Cao Đẳng Lương Thực Thực Phẩm:
STT Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
Hiện điểm chuẩn của trường chưa được công bố. Vui lòng quay lại sau!