Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn Cao Đẳng Nông Lâm Đông Bắc năm 2020

Cao Đẳng Nông Lâm Đông Bắc

Tên tiếng Anh: College of Agriculture and Forestry Northeast

Thành lập: 12/11/2007

Trụ sở chính: Mạc Đăng Dung, Biểu Nghi, Tx. Quảng Yên, Quảng Ninh.

Dưới đây là thông tin chi tiết về ngành đào tạođiểm chuẩn của trường Cao Đẳng Nông Lâm Đông Bắc:
STT Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
Hiện điểm chuẩn của trường chưa được công bố. Vui lòng quay lại sau!