Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn Cao Đẳng Sư Phạm Ngô Gia Tự Bắc Giang năm 2020

Cao Đẳng Sư Phạm Ngô Gia Tự Bắc Giang là trường có nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng giáo viên ở trình độ cao đẳng làm việc trong các cơ giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông (Tiểu học và Trung học cơ sở); đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực ở trình độ cao đẳng; nghiên cứu khoa học phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Tên tiếng Anh: Pedagogical colleges Ngo Gia Tu

Thành lập: 06/01/1960

Trụ sở chính:284, Thôn Đông, Tân Yên, Quế Nham Tân Yên Bắc Giang

Dưới đây là thông tin chi tiết về ngành đào tạođiểm chuẩn của trường Cao Đẳng Sư Phạm Ngô Gia Tự Bắc Giang:
STT Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
Hiện điểm chuẩn của trường chưa được công bố. Vui lòng quay lại sau!