Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn Cao Đẳng Sư Phạm Nha Trang năm 2022

Cao Đẳng Sư Phạm Nha Trang là trường nghiên cứu khoa học, bồi dưỡng và hợp tác quốc tế. Đào tạo ra nguồn nhân lực trình độ cao đẳng, trong các ngành khoa học xã hội và nhân văn nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của đất nước.

Tên tiếng Anh: College of Pedagogy Central Nha Trang

Trụ sở chính: Đồng Đế, Khánh Hòa.

Dưới đây là thông tin chi tiết về ngành đào tạođiểm chuẩn của trường Cao Đẳng Sư Phạm Nha Trang:
STT Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
Hiện điểm chuẩn của trường chưa được công bố. Vui lòng quay lại sau!