Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn Cao Đẳng Sư Phạm Quảng Trị năm 2020

Cao Đẳng Sư Phạm Quảng Trị đào tạo nguồn nhân lực công tác trong lĩnh vực giáo dục (giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục...), có phẩm chất đạo đức, chuyên môn nghề nghiệp. Hiện nay, trường phấn đấu xây dựng và phát triển thành một trường đại học công cộng, giữ vựng vị trí của trường trong hệ thống giáo dục đại học, cao đẳng.

Tên tiếng Anh: Pedagogical College Quang Tri

Thành lập:  01/4/1997

Trụ sở chính: Khu phố 5, Phường 3, Đông Hà, Quảng Trị.

Dưới đây là thông tin chi tiết về ngành đào tạođiểm chuẩn của trường Cao Đẳng Sư Phạm Quảng Trị:
STT Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
Hiện điểm chuẩn của trường chưa được công bố. Vui lòng quay lại sau!