Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn Cao Đẳng Thống Kê năm 2022

Trường Cao đẳng Thống kê ( Tiếng anh: COLLEGE OF STATISTICS) là trường cao đẳng công lập, đào tạo cho đất nước một đội ngũ cán bộ có chuyên môn giỏi, phẩm chất đạo đức, có khả năng thích ứng cao. Chú trọng công tác nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế, tiến hành các hoạt động phục vụ cộng đồng, góp phần đắc lực để phát triển của hệ thống Thống kê Việt Nam và sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội cả nước, của từng ngành và địa phương.

Thành lập: 23/8/2004 theo quyết định số 4700/QĐ-BGD&ĐT-ĐH&SĐH của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trụ sở chính: Số 568, Đường Thành Cổ,Phường Vệ An,Tp Bắc Ninh

Dưới đây là thông tin ngành đào tạođiểm chuẩn các ngành của trường :
STT Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
Hiện điểm chuẩn của trường chưa được công bố. Vui lòng quay lại sau!