Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn Cao Đẳng Văn Hóa Nghệ Thuật và Du Lịch Nha Trang năm 2020

Cao Đẳng Văn Hóa Nghệ Thuật và Du Lịch Nha Trang là trường đào tạo cán bộ có phẩm chất đạo đức, kiến thức chuyên môn sâu rộng về lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, du lịch và kinh tế. Đảm bảo đáp ứng tốt nhu cầu việc làm của tỉnh cũng như của đất nước.

Tên tiếng Anh: VNU University of Social Sciences and Humanities (VNU-USSH)

Thành lập: 03/08/2015 theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 1234/QĐ-TTg

Trụ sở chính: Số 52 Phạm Văn Đồng, Vĩnh Hải, Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Dưới đây là thông tin chi tiết về ngành đào tạođiểm chuẩn của trường Cao Đẳng Văn Hóa Nghệ Thuật và Du Lịch Nha Trang:
STT Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
Hiện điểm chuẩn của trường chưa được công bố. Vui lòng quay lại sau!