Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn Cao Đẳng Y Tế Lạng Sơn năm 2022

Trường Cao Đẳng Y Tế Lạng Sơn(Tiếng anh : Lang Son Medical University) là trường Đào tạo và đào tạo lại cán bộ y tế có trình độ cao đẳng và dưới cao đẳng.Tiến hành Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, trong đó chủ yếu là khoa học công nghệ về sức khoẻ và giáo dục.Giữ gìn và phát triển những di sản và bản sắc văn hoá dân tộc.Phát hiện và bồi dưỡng nhân tài trong người học và trong đội ngũ cán bộ giảng viên.Quản lý giảng viên, cán bộ, nhân viên; xây dựng đội ngũ giảng viên của trường đủ về số lượng, cân đối về cơ cấu trình độ, ngành nghề, tuổi và giới.Tuyển sinh và quản lý người học.Phối hợp với gia đình người học, các tổ chức, cá nhân trong hoạt động giáo dục.Tổ chức cho giảng viên, cán bộ, nhân viên và người học tham gia các hoạt động xã hội phù hợp với ngành nghề đào tạo và nhu cầu của xã hội.Quản lý, sử dụng đất đai, tài sản, trang thiết bị và tài chính theo quy định của pháp luật.Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

Thành lập: Theo Quyết định số 5354/QĐ- BGD&ĐT ngày 27/9/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo trên cơ sở trường Trung học Y tế Lạng Sơn

Trụ sở chính: Số 11 đường Hoàng Văn Thụ, Phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn

Dưới đây là thông tin ngành đào tạođiểm chuẩn các ngành của trường :
STT Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
Hiện điểm chuẩn của trường chưa được công bố. Vui lòng quay lại sau!