Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn Đại Học An Ninh Nhân Dân năm 2020

Trường Đại học An Ninh Nhân Dân là trường đào tạo đại học, sau đại học và là một trung tâm nghiên cứu khoa học của ngành Công an.

Thành lập: 1963

Trụ sở chính : Km18,phường Linh Trung,Quận Thủ Đức,TP.HCM

Dưới đây là thông tin ngành đào tạođiểm chuẩn các ngành của trường :
STT Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Nghiệp vụ An ninh 7860100 A01 19.54 Đối với nam
2 Nghiệp vụ An ninh 7860100 A01 25.29 Đối với nữ
3 Nghiệp vụ An ninh 7860100 C03 20.06 Đối với nam
4 Nghiệp vụ An ninh 7860100 C03 26.06 Đối với nữ
5 Nghiệp vụ An ninh 7860100 D01 21.54 Đối với nam
6 Nghiệp vụ An ninh 7860100 D01 25.21 Đối với nữ
7 Gửi đào tạo ngoài ngành Y 7720101 B00 23.84 Đối với nam (không tuyển nữ)