Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn Đại Học Bách Khoa Hà Nội năm 2021

Đại Học Bách Khoa Hà Nội là trung tâm đào tạo, nghiên cứu, chuyển giao công nghệ lớn nhất của nước ta. Bách Khoa là một trong những trường đại học được xếp vào nhóm trường đại học trọng điểm của quốc gia. Review Đại học Bách Khoa Hà Nội

Là thành viên trong Hiệp hội các trường đại học kỹ thuật hàng đầu khu vực Châu Á - Thái Bình Dương AOTULE (Asia-Oceania Top University League on Engineering).

Tên tiếng Anh: Hanoi University of Science & Technology (HUST)

Thành lập: 15/10/1956

Trụ sở chính: 1 Đại Cồ Việt, Bách Khoa, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Dưới đây là thông tin chi tiết về ngành đào tạođiểm chuẩn của trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội:
STT Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Khoa học kỹ thuật Vật liệu MS-E3 A00, A01, D07 0
2 Điều khiển - Tự động hóa và Hệ thống điện EE-E8 A00, A01 0
3 Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo IT-E10 A00, A01 0
4 Hệ thống nhúng thông minh và IoT ET-E9 A00, A01 0
5 Điện tử viễn thông ET-LUH A00, A01, D26 0
6 Điện tử viễn thông ET-E4 A00, A01 0
7 Kỹ thuật Thực phẩm BF-E12 A00, B00, D07 0
8 Kỹ thuật Hóa dược CH-E11 A00, B00, D07 0
9 Công nghệ thông tin IT-VUW A00, A01, D07 0
10 Quản trị kinh doanh EM-VUW A00, A01, D01, D07 0
11 Phân tích kinh doanh EM-E13 A00, A01 0
12 Kỹ thuật Điều khiển - Tự động hóa EE2 A00, A01 0
13 Kỹ thuật ô tô TE-E2 A00, A01 0
14 Kỹ thuật y sinh ET-E5 A00, A01 0
15 Cơ khí - Chế tạo máy ME-GU A00, A01, D07 0
16 Cơ điện tử ME-LUH A00, A01, D07 0
17 Quản trị kinh doanh TROY-BAx A19 0
18 Cơ điện tử ME-NUT A00, A01, D28 0
19 Cơ điện tử ME-E1x A19 0
20 Công nghệ thông tin IT-LTUx A19 0
21 Kỹ thuật xây dựng TROY-ITx A19 0
22 Kỹ thuật điện tử - viễn thông ET1 A00, A01 0
23 Tiếng Anh chuyên nghiệp quốc tế FL2 D01 0
24 Công nghệ thông tin IT-E6 A19 0
25 Kỹ thuật cơ khí TE2x A19 0
26 Hệ thống thông tin quản lý MI2x A19 0
27 Công nghệ thông tin IT-E7x A19 0
28 Khoa học kỹ thuật và Công nghệ FL1 D01 0
29 Kỹ thuật cơ điện tử ME1 A00, A01 0
30 Kỹ thuật máy tính IT2 A00, A01 0
31 Khoa học máy tính IT1x A19 0
32 Kỹ thuật môi trường EV1 A00, B00, D07 0
33 Kỹ thuật Thực phẩm BF2 A00, B00, D07 0
34 Quản lý công nghiệp EM2 A00, A01, D01 0
35 Kỹ thuật Hàng không TE3x A19 0
36 Kỹ thuật vật liệu MS1 A00, A01, D07 0
37 Tài chính-Ngân hàng EM5x A19 0
38 Kỹ thuật Dệt - May TX1 A00, A01 0
39 Kỹ thuật hạt nhân PH2 A00, A01, A02 0
40 Công nghệ giáo dục ED2 A00, A01, D01 0
41 Kinh tế công nghiệp EM1x A19 0
42 Kỹ thuật hoá học CH1x A19, A20 0
43 Quản trị kinh doanh EM3 A00, A01, D01 0
44 Kỹ thuật Sinh học BF1 A00, B00, D07 0
45 Vật lý kỹ thuật PH1 A00, A01 0
46 Kỹ thuật cơ khí ME2x A19 0
47 Kỹ thuật điện EE1x A19 0
48 Kỹ thuật ô tô TE1x A19 0
49 Kỹ thuật in CH3x A19, A20 0
50 Kế toán EM4 A00, A01, D01 0
51 Hoá học CH2 A00, B00, D07 0
52 Khoa học máy tính MI1x A19 0
53 Khoa học kỹ thuật Vật liệu MS-E3x A19, A20 0
54 Điều khiển - Tự động hóa và Hệ thống điện EE-E8x A19 0
55 Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo IT-E10x A19 0
56 Hệ thống nhúng thông minh và IoT ET-E9x A19 0
57 Điện tử viễn thông ET-LUHx A19 0
58 Điện tử viễn thông ET-E4x A19 0
59 Kỹ thuật Thực phẩm BF-E12x A20 0
60 Kỹ thuật Hóa dược CH-E11x A20 0
61 Công nghệ thông tin IT-VUWx A19 0
62 Quản trị kinh doanh EM-VUWx A19 0
63 Phân tích kinh doanh EM-E13x A19 0
64 Kỹ thuật Điều khiển - Tự động hóa EE2x A19 0
65 Kỹ thuật ô tô TE-E2x A19 0
66 Kỹ thuật y sinh ET-E5x A19 0
67 Cơ khí - Chế tạo máy ME-GUx A19 0
68 Cơ điện tử ME-LUHx A19 0
69 Cơ điện tử ME-NUTx A19 0
70 Kỹ thuật điện tử - viễn thông ET1x A19 0
71 Tiếng Anh chuyên nghiệp quốc tế FL2 D01 0
72 Hệ thống thông tin quản lý MI2 A00, A01 0
73 Công nghệ thông tin IT-E7 A00, A01 0
74 Kỹ thuật cơ điện tử ME1x A19 0
75 Kỹ thuật môi trường EV1x A19, A20 0
76 Kỹ thuật Thực phẩm BF2x A20 0
77 Quản lý công nghiệp EM2x A19 0
78 Kỹ thuật Hàng không TE3 A00, A01 0
79 Kỹ thuật vật liệu MS1x A19, A20 0
80 Kỹ thuật Dệt - May TX1x A19, A20 0
81 Công nghệ giáo dục ED2x A19 0
82 Kinh tế công nghiệp EM1 A00, A01, D01 0
83 Kỹ thuật hoá học CH1 A00, B00, D07 0
84 Quản trị kinh doanh EM3 A19 0
85 Kỹ thuật Sinh học BF1x A20 0
86 Kỹ thuật cơ khí ME2 A00, A01 0
87 Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt (Cơ điện lạnh) HE1 A00, A01 0
88 Kỹ thuật điện EE1 A00, A01 0
89 Kỹ thuật ô tô TE1 A00, A01 0
90 Kỹ thuật in CH3 A00, B00, A01, D07 0
91 Kế toán EM4x A19 0
92 Hoá học CH2x A19, A20 0
93 Khoa học máy tính MI1 A00, A01 0
94 Công nghệ thông tin IT-EP A00, A01, D29 0
95 Kỹ thuật cơ điện tử ME-E1 A00, A01 0
96 Kỹ thuật cơ điện tử ME-E1x A00, A01 0
97 Cơ khí hàng không TE-EP A00, A01, D29 0
98 Cơ khí hàng không TE-EPx A19 0
99 Tin học công nghiệp EE-EP A00, A01, D29 0
100 Tin học công nghiệp EE-EPx A19 0
101 Công nghệ thông tin IT-EPx A19 0
102 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng EM-E14 A00, A01, D01 0
103 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng EM-E14x A19 0
104 Kỹ thuật hoá học CH1 A00, B00, D07 0
105 Kỹ thuật in CH3 A00, B00, D07 0
106 Công nghệ giáo dục ED2 A00, A01, D01 0
107 Điều khiển - Tự động hóa và Hệ thống điện EE-E8 A00, A01 0
108 Kinh tế công nghiệp EM1 A00, A01, D01 0
109 Quản trị kinh doanh EM3x A19 0
110 Tài chính-Ngân hàng EM5 A00, A01, D01 0
111 Điện tử viễn thông ET-E4 A00, A01 0
112 Hệ thống nhúng thông minh và IoT ET-E9 A00, A01 0
113 Kỹ thuật nhiệt HE1x A19 0
114 Khoa học máy tính IT1 A00, A01 0
115 Kỹ thuật máy tính IT2x A19 0
116 Công nghệ thông tin IT-E6x A00, A01 0
117 Công nghệ thông tin IT-EP A00, A01 0
118 Công nghệ thông tin IT-LTU A00, A01, D07 0
119 Kỹ thuật cơ khí ME2 A00, A01 0
120 Kỹ thuật cơ điện tử ME-E1 A00, A01 0
121 Cơ khí - Chế tạo máy ME-GU A00, A01, D07 0
122 Khoa học máy tính MI1 A00, A01 0
123 Vật lý kỹ thuật PH1x A19 0
124 Kỹ thuật hạt nhân PH2x A19 0
125 Kỹ thuật ô tô TE1 A00, A01 0
126 Kỹ thuật cơ khí TE2 A00, A01 0
127 Kỹ thuật Hàng không TE3 A00, A01 0
128 Quản trị kinh doanh TROY-BA A00, A01, D01, D07 0
129 Kỹ thuật xây dựng TROY-IT A00, A01, D01, D07 0

Tin tức mới nhất