Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn Đại Học Công Đoàn năm 2020

Trường Đại học Công đoàn(Tiếng anh : Vietnam Trade Union University) là trường một Đại học công lập lâu đời trong hệ thống các trường Đại học Việt Nam. Trường là đơn vị trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Thành lập: 1992

Trụ sở chính: Số 169 Tây Sơn ,Đống Đa ,Hà Nội

Dưới đây là thông tin ngành đào tạođiểm chuẩn các ngành của trường :

 
STT Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Quản trị nhân lực 7340404 A00, A01, D01 22
2 Quản trị kinh doanh 7340101 A00, A01, D01 22
3 Tài chính-Ngân hàng 7340201 A00, A01, D01 22.5
4 Bảo hộ lao động 7850201 A00, A01, D01 14.5
5 Quan hệ lao động 7340408 A00, A01, D01 14.5
6 Công tác xã hội 7760101 A01, D01, C00 15
7 Xã hội học 7310301 A01, D01, C00 14.5
8 Kế toán 7340301 A00, A01, D01 22.85
9 Luật 7380101 A01, D01, C00 23.25