Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn Đại Học Công Nghệ Đông Á năm 2020

Đại Học Công Nghệ Đông Á là trường đào tạo các khối ngành kinh doanh, quản lý, công nghệ thông tin, công nghệ chế tạo máy...Trường đào tạo hệ cao đẳng, đại học và sau đạo học, thực hiện công tác nghiên cứu góp phần vào công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Thành lập: 9/12/2008

Trụ sở chính: Làng Đại học, Phường Võ Cường, Bắc Ninh.

Dưới đây là thông tin chi tiết về ngành đào tạođiểm chuẩn của trường Đại Học Công Nghệ Đông Á: