Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn Đại Học Công Nghệ Vạn Xuân năm 2020

Đại Học Công Nghệ Vạn Xuân

Tên tiếng Anh: Van Xuan University of Technology

Thành lập: 06/08/2008

Trụ sở chính: số 103, Nguyễn Sinh Cung, thị xã Cửa Lò, Nghệ An.

Dưới đây là thông tin chi tiết về ngành đào tạođiểm chuẩn của trường Đại Học Công Nghệ Vạn Xuân: