Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn Đại Học Công Nghiệp Dệt May Hà Nội năm 2021

Đại Học Công Nghiệp Dệt May Hà Nội

Tên tiếng Anh:  University of Hanoi Industrial Textile

Trụ sở chính: Lệ Chi, Gia Lâm, Hanoi

Dưới đây là thông tin chi tiết về ngành đào tạođiểm chuẩn của trường Đại Học Công Nghiệp Dệt May Hà Nội: