Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn Đại Học Công Nghiệp Quảng Ninh năm 2022

Đại Học Công Nghiệp Quảng Ninh là trường đào tạo nguồn nhân lực đại học, sau đại học các chuyên ngành tự động hóa và công nghệ kỹ thuật điều khiến, kế toán, tài chính ngân hàng, công nghệ thông tin, công nghệ khai thác khoáng sản, điện tử...Đảm bảo đáp ứng nhu cầu nhân lực cho các công ty kinh doanh sản xuất trong và ngoài nước, góp phần đưa đất nước phát triển trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Tên tiếng Anh: Quang Ninh University of Industry

Thành lập: 25/11/1958

Trụ sở chính: Phường, Yên Thọ, tx. Đông Triều, Quảng Ninh

Dưới đây là thông tin chi tiết về ngành đào tạođiểm chuẩn của trường Đại Học Công Nghiệp Quảng Ninh:
STT Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
Hiện điểm chuẩn của trường chưa được công bố. Vui lòng quay lại sau!