Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn Đại học Công nghiệp Vinh năm 2020

Trường Đại học Công nghiệp Vinh (Tiếng anh: Industrial University Of Vinh ) là trường giáo dục, nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực cao, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội ở khu vực Bắc Trung Bộ và trong cả nước.

Thành lập: 12/6/2013

Trụ sở chính: Số 26 Nguyễn Thái Học - Thành phố Vinh - tỉnh Nghệ An.

Dưới đây là thông tin ngành đào tạođiểm chuẩn các ngành của trường :