Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn Đại Học Điều Dưỡng Nam Định năm 2020

Đại Học Điều Dưỡng Nam Định đào tạo các chuyên ngành điều dưỡng, hộ sinh hoặc đào tạo các giáo viên điều dưỡng làm việc trong các bệnh viện, trung tâm chăm sóc sức khỏe hoặc trong các trường học.

Tên tiếng Anh: Nam Dinh University of Nursing

Thành lập: 26/02/2004

Trụ sở chính: số 257 đường Hàn Thuyên, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.

Dưới đây là thông tin chi tiết về ngành đào tạođiểm chuẩn của trường Đại Học Điều Dưỡng Nam Định:
STT Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Điều dưỡng 7720301 B00, D07, D08 19
2 Dinh dưỡng 7720401 B00, D07, D08 15
3 Hộ sinh 7720302 B00, D07, D08 19