Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn Đại Học Đông Á năm 2020

Trường Đại học Đông Á là trường đại đạt chất lượng quốc tế, là trường có uy tín về đào tạo các nhà chuyên môn và quản lý điều hành, có nhiều nghiên cứu và chuyển giao công nghệ, đóng góp hiệu quả vào sự phát triển quốc gia và khu vực.

Thành lập: Theo Quyết định 644/QĐ-TTg ngày 21/05/2009 của Thủ tướng Chính phủ

Trụ sở chính : Số 33 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Hoà Cường Nam, quận Hải Châu

Dưới đây là thông tin ngành đào tạođiểm chuẩn các ngành của trường :
STT Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 7510301 A00, C01, C02, A16 14
2 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 7510303 A00, C01, C02, A16 15
3 Quản trị du lịch và lữ hành 7810103 A00, D01, C00, C15 14
4 Công nghệ thông tin 7480201 A00, A01, D01, A16 14
5 Công nghệ kỹ thuật xây dựng 7510103 A00, C01, C02, A16 14
6 Công nghệ kỹ thuật ô tô 7510205 A00, C01, C02, A16 14
7 Công nghệ thực phẩm 7540101 A00, B00, D01, D08 14
8 Tài chính-Ngân hàng 7340201 A00, D01, C15, A16 14
9 Quản trị khách sạn 7810201 A00, D01, C00, C15 14
10 Giáo dục Tiểu học 7140202 MN1, MN2, MN3, MN4 18.5
11 Quản trị văn phòng 7340406 D01, C00, C15, A16 14
12 Quản trị nhân lực 7340404 D01, C00, C15, A16 14
13 Ngôn ngữ Trung Quốc 7220204 D01, C15, A16, D16 14
14 Quản trị kinh doanh 7340101 A00, D01, C15, A16 14
15 Giáo dục Mầm non 7140201 MN1, MN2, MN3, MN4 18.5
16 Luật 7380107 A00, D01, C00, C15 14 Luật kinh tế
17 Điều dưỡng 7720301 B00, B03, A02, A16 19
18 Ngôn ngữ Anh 7220201 D01, D14, D15, D12 14
19 Tâm lý học 7310401 D01, C00, A15, C16 14.5
20 Nông nghiệp 7620101 A00, B00, D01, D08 14
21 Dược học 7720201 A00, B00, B03, D07 21
22 Dinh dưỡng 7720401 B00, B03, A02, A16 15
23 Kế toán 7340301 A00, D01, C15, A16 14
24 Ngôn ngữ Nhật 7220209 A01, D01, C00, D06 14
25 Ngôn ngữ Hàn Quốc 7220210 A01, D01, C00, D14 14
26 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 7810201DA A00, D01, C00, C15 14
27 Marketing 7340115 A00, D01, C00, A16 14
28 Luật 7380101 A00, D01, C00, C15 14
29 Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo 7480112 A00, A01, D01, D90 22 Trí tuệ nhân tạo và khoa học dữ liệu