Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn Đại Học Hoa Lư năm 2020

Trường Đại học Hoa Lư (Tiếng anh : HOALU University) là cơ sở đào tạo đại học và nghiên cứu khoa học thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. Trường trực thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Bình và chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đây là một trường đại học vùng, tuyển sinh trong cả nước trừ khối sư phạm chỉ giới hạn ở khu vực nam Bắc Bộ.

Trụ sở chính : Đường Xuân Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.

Dưới đây là thông tin ngành đào tạođiểm chuẩn các ngành của trường :
STT Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Giáo dục Tiểu học 7140202 A00, A01, D01, C00 18.5
2 Quản trị kinh doanh 7340101 A00, A01, D01, D07 14
3 Việt Nam học 7310630 C00, D14, D15, D66 14
4 Giáo dục Mầm non 5140201 M00 16.5
5 Kế toán 51340301 A00, A01, D01, D07 14
6 Du lịch 7810101 C00, D14, D15, D66 14
7 Giáo dục Mầm non 7140201 M00 18.5
8 Sư phạm LỊCH SỬ 7140212 A00, B00, D07 18.5