Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn Đại Học Hoa Sen năm 2021

Trường Đại học Hoa Sen (HSU) là một trường đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực và là một trong những trường đại học hàng đầu trong hệ thống các trường đại học ngoài công lập Việt Nam, Trường đã đào tạo hơn 20.000 cựu sinh viên, hơn 8.000 sinh viên theo học mỗi năm.  Năm 2015, là đại học đầu tiên của Việt Nam có các chương trình đào tạo về lĩnh vực kinh tế được kiểm định theo Chuẩn kiểm định ACBSP Hoa Kỳ.

Thành lập : Ngày 30/11/2006, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ký quyết định số 274/2006/QĐ -TTg đồng ý thành lập Trường Đại học Hoa Sen

Trụ sở chính : Số 8 đường Nguyễn Văn Tráng, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh,  Việt Nam

Dưới đây là thông tin ngành đào tạođiểm chuẩn các ngành của trường :
STT Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 7510605 A00, A01, D01, D09, D03 16 Điểm thi TN THPT
2 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 7810202 A00, A01, D01, D09, D03 16 Điểm thi TN THPT
3 Ngôn ngữ Anh 7220201 D01, D14, D15, D09 16 Điểm thi TN THPT
4 Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu 7480102 A00, A01, D01, D07, D03 16 Điểm thi TN THPT
5 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7810103 A00, A01, D01, D09, D03 16 Điểm thi TN THPT
6 Quản lý tài nguyên và môi trường 7850101 A00, B00, D07, D08 16 Điểm thi TN THPT
7 Quản trị công nghệ truyền thông 7340410 A00, A01, D01, D09, D03 16 Điểm thi TN THPT
8 Hệ thống thông tin quản lý 7340405 A00, A01, D01, D09, D03 16 Điểm thi TN THPT
9 Tài chính - Ngân hàng 7340201 A00, A01, D01, D09, D03 16 Điểm thi TN THPT
10 Thiết kế nội thất 7580108 A01, D01, D14, D09 16 Điểm thi TN THPT
11 Thiết kế thời trang 7210404 A01, D01, D14, D09 16 Điểm thi TN THPT
12 Kỹ thuật phần mềm 7480103 A00, A01, D01, D07, D03 16 Điểm thi TN THPT
13 Quản trị khách sạn 7810201 A00, A01, D01, D09, D03 16 Điểm thi TN THPT
14 Thiết kế đồ họa 7210403 A01, D01, D14, D09 16 Điểm thi TN THPT
15 Quản trị nhân lực 7340404 A00, A01, D01, D09, D03 16 Điểm thi TN THPT
16 Công nghệ thông tin 7480201 A00, A01, D01, D09, D03 16 Điểm thi TN THPT
17 Quản trị kinh doanh 7340101 A00, A01, D01, D09, D03 16 Điểm thi TN THPT
18 Kinh doanh quốc tế 7340120 A00, A01, D01, D09, D03 16 Điểm thi TN THPT
19 Tâm lý học 7310401 A01, D01, D08, D09 16 Điểm thi TN THPT
20 Kế toán 7340301 A00, A01, D01, D09, D03 16 Điểm thi TN THPT
21 Marketing 7340115 A00, A01, D01, D09, D03 16 Điểm thi TN THPT
22 Nhật Bản học 7310613 A01, D01, D15, D09 16 Điểm thi TN THPT
23 Hoa Kỳ học 7310640 A01, D01, D15, D09 17 Điểm thi TN THPT
24 Nghệ thuật số 7210408 A01, D01, D14, D09 16 Điểm thi TN THPT
25 Quản trị sự kiện 7340412 A00, A01, D01, D09, D03 16 Điểm thi TN THPT
26 Bảo hiểm 7340204 A00, A01, D01, D09, D03 18 Điểm thi TN THPT
27 Marketing 7340114 A00, A01, D01, D09, D03 16 Digital Marketing
Điểm thi TN THPT
28 Bất động sản 7340116 A00, A01, D01, D09, D03 16 Điểm thi TN THPT
29 Quan hệ công chúng 7320108 A00, A01, D01, D09, D03 16 Điểm thi TN THPT
30 Thương mại điện tử 7340122 A00, A01, D01, D09, D03 16 Điểm thi TN THPT
31 Kinh tế 7340113 A00, A01, D01, D09, D03 16 Kinh tế thể thao
Điểm thi TN THPT
32 Luật 7380107 A00, A01, D01, D09, D03 16 Luật kinh tế
Điểm thi TN THPT
33 Luật 7380108 A00, A01, D01, D09, D03 16 Luật quốc tế
Điểm thi TN THPT
34 Trí tuệ nhân tạo 7480201 A00, A01, D01, D07, D03 16 Điểm thi TN THPT
35 Quay phim 7210304 A01, D01, D14, D09 16 Điểm thi TN THPT