Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn Đại Học Khoa Học – Đại Học Thái Nguyên năm 2020

Đại Học Khoa Học – Đại Học Thái Nguyên là trường đại học thành viên của đại học Thái Nguyên, với sứ mệnh đào tạo, bồi dưỡng cán bộ có trình độ đại học, sau đại học thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên và xã hội gồm: cử nhân ngành Toán - Tin, Lý, Hóa, Khoa học môi trường...

Tên tiếng Anh:Thai Nguyen University of Scicences

Thành lập: 23/12/2008

Trụ sở chính:Tân Thịnh, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Dưới đây là thông tin chi tiết về ngành đào tạođiểm chuẩn của trường Đại Học Khoa Học – Đại Học Thái Nguyên: