Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn Đại học Kiếm Sát Hà Nội năm 2020

Đại học Kiếm Sát Hà Nội đào tạo duy nhất một ngành Luật học, trường trực thuộc Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và là trường đại học công lập trong hệ thống giáo dục quốc dân của Việt Nam.

Tên tiếng Anh: Hanoi Procuratorate University

Thành lập: 2013

Trụ sở chính: Phường Dương Nội - Quận Hà Đông - TP.Hà Nội

Dưới đây là thông tin chi tiết về ngành đào tạođiểm chuẩn của trường Đại học Kiếm Sát Hà Nội:
STT Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Luật 7380101 D01 23.45 Nam từ Quảng Bình trở ra
2 Luật 7380101 A01 21.2 Nam từ Quản Bình trở ra
3 Luật 7380101 C00 27.5 Nam từ Quảng Bình trở ra
4 Luật 7380101 A00 25.21 Nam từ Quản Bình trở ra
5 Luật 7380101 D01 25.95 Nữ từ Quảng Bình trở ra
6 Luật 7380101 A01 22.85 Nữ từ Quảng Bình trở ra
7 Luật 7380101 C00 29.67 Nữ từ Quảng Bình trở ra
8 Luật 7380101 A00 25.7 Nữ từ Quảng Bình trở ra
9 Luật 7380101 D01 16.2 Nam từ Quảng Trị trở vào
10 Luật 7380101 C00 25.75 Nam từ Quảng Trị trở vào
11 Luật 7380101 A01 17.7 Nam từ Quảng Trị trở vào
12 Luật 7380101 A00 21.4 Nam từ Quảng Trị trở vào
13 Luật 7380101 D01 24.3 Nữ từ Quảng Trị trở vào
14 Luật 7380101 C00 27.75 Nữ từ Quảng Trị trở vào
15 Luật 7380101 A01 21.6 Nữ từ Quảng Trị trở vào
16 Luật 7380101 A00 24.95 Nữ từ Quảng Trị trở vào