Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn Đại học Kiếm Sát Hà Nội năm 2021

Đại học Kiếm Sát Hà Nội đào tạo duy nhất một ngành Luật học, trường trực thuộc Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và là trường đại học công lập trong hệ thống giáo dục quốc dân của Việt Nam.

Tên tiếng Anh: Hanoi Procuratorate University

Thành lập: 2013

Trụ sở chính: Phường Dương Nội - Quận Hà Đông - TP.Hà Nội

Dưới đây là thông tin chi tiết về ngành đào tạođiểm chuẩn của trường Đại học Kiếm Sát Hà Nội:
STT Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Luật 7380101 A01, XDHB 27.867 Nam khu vực Tây Nam Bộ
Học bạ
2 Luật 7380101 C00, XDHB 25.417 Nam khu vực Tây Nam Bộ
Học bạ
3 Luật 7380101 A00, XDHB 28.117 Nam khu vực Tây Nam Bộ
Học bạ
4 Luật 7380101 D01, XDHB 27.35 Nữ khu vực Tây Nam Bộ
Học bạ
5 Luật 7380101 A01, XDHB 28.667 Nữ khu vực Tây Nam Bộ
Học bạ
6 Luật 7380101 C00, XDHB 27.917 Nữ khu vực Tây Nam Bộ
Học bạ
7 Luật 7380101 A00, XDHB 29.35 Nữ khu vực Tây Nam Bộ
Học bạ
8 Luật 7380101 D01, XDHB 25.35 Nam từ tỉnh Quảng Bình trở ra
Học bạ
9 Luật 7380101 A01, XDHB 25.9 Nam từ tỉnh Quảng Bình trở ra
Học bạ
10 Luật 7380101 C00, XDHB 26.9166 Nam từ tỉnh Quảng Bình trở ra
Học bạ
11 Luật 7380101 A00, XDHB 27.0833 Nam từ tỉnh Quảng Bình trở ra
Học bạ
12 Luật 7380101 D01, XDHB 27.5166 Nữ từ tỉnh Quảng Bình trở ra
Học bạ
13 Luật 7380101 A01, XDHB 27.7833 Nữ từ tỉnh Quảng Bình trở ra
Học bạ
14 Luật 7380101 C00, XDHB 28.4166 Nữ từ tỉnh Quảng Bình trở ra
Học bạ
15 Luật 7380101 A00, XDHB 28.5833 Nữ từ tỉnh Quảng Bình trở ra
Học bạ
16 Luật 7380101 D01, XDHB 27.033 Nam từ tỉnh Quảng Trị trở vào và không bao gồm các tỉnh thuộc khu vực Tây Nam Bộ.
Học bạ
17 Luật 7380101 C00, XDHB 25.483 Nam từ tỉnh Quảng Trị trở vào và không bao gồm các tỉnh thuộc khu vực Tây Nam Bộ.
Học bạ
18 Luật 7380101 A00, XDHB 25.383 Nam từ tỉnh Quảng Trị trở vào và không bao gồm các tỉnh thuộc khu vực Tây Nam Bộ.
Học bạ
19 Luật 7380101 D01, XDHB 25.783 Nữ từ tỉnh Quảng Trị trở vào và không bao gồm các tỉnh thuộc khu vực Tây Nam Bộ.
Học bạ
20 Luật 7380101 C00, XDHB 27.317 Nữ từ tỉnh Quảng Trị trở vào và không bao gồm các tỉnh thuộc khu vực Tây Nam Bộ.
Học bạ
21 Luật 7380101 A01, XDHB 25.917 Nữ từ tỉnh Quảng Trị trở vào và không bao gồm các tỉnh thuộc khu vực Tây Nam Bộ.
Học bạ
22 Luật 7380101 A00, XDHB 28.15 Nữ từ tỉnh Quảng Trị trở vào và không bao gồm các tỉnh thuộc khu vực Tây Nam Bộ.
Học bạ