Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn Đại Học Kinh Tế Công Nghiệp Long An năm 2021

Đại Học Kinh Tế Công Nghiệp Long An đào tạo, phát triển và chuyên cung ứng nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn kỹ thuật chất lượng cao là việc cho các doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế trong tỉnh Long An hoặc trên cả nước.

Tên tiếng Anh: Long An University of Economics and Industry

Thành lập:04/5/2007

Trụ sở chính: Quốc lộ 1, Ward, Khánh Hậu, Tân An, Long An

Dưới đây là thông tin chi tiết về ngành đào tạođiểm chuẩn của trường Đại Học Kinh Tế Công Nghiệp Long An: