Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn Đại Học Kinh Tế – Đại Học Đà Nẵng năm 2020

Đại Học Kinh Tế – Đại Học Đà Nẵng là một trường đại học đa cấp, đa ngành đào tạo các kỹ sư, nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước.

Thành lập: tháng 7 năm 1975

Trụ sở chính: 71 Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng.

Dưới đây là thông tin chi tiết về ngành đào tạođiểm chuẩn của trường Đại Học Kinh Tế – Đại Học Đà Nẵng:
STT Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7810103 A00, A01, D01, D90, XDHB 26 Xét học bạ
2 Hệ thống thông tin quản lý 7340405 A00, A01, D01, D90, XDHB 21 Xét học bạ
3 Thương mại điện tử 7340122 A00, A01, D01, D90, XDHB 24.5 Xét học bạ
4 Quản trị khách sạn 7810201 A00, A01, D01, D90, XDHB 26 Xét điểm học bạ
5 Kinh doanh thương mại 7340121 A00, A01, D01, D90 24 Xét học bạ
6 Quản trị nhân lực 7340404 A00, A01, D01, D90, XDHB 24.5 Xét điểm học bạ
7 Quản lý nhà nước 7310205 A00, A01, D01, D96, XDHB 21 Xét học bạ
8 Quản trị kinh doanh 7340101 A00, A01, D01, D90, XDHB 25.5 Xét học bạ
9 Tài chính-Ngân hàng 7340201 A00, A01, D01, D90, XDHB 23.5 Xét học bạ
10 Kinh doanh quốc tế 7340120 A00, A01, D01, D90, XDHB 27 Xét học bạ
11 Thống kê kinh tế 7310107 A00, A01, D01, D90, XDHB 21 Xét học bạ
12 Luật 7380107 A00, A01, D01, D96, XDHB 25 Luật kinh tế
Xét điểm học bạ
13 Khoa học máy tính 7340302 A00, A01, D01, D90, XDHB 23 Xét học bạ
14 Kế toán 7340301 A00, A01, D01, D90, XDHB 23 Xét học bạ
15 Kinh tế 7310101 A00, A01, D01, D90, XDHB 21.5 Xét học bạ
16 Marketing 7340115 A00, A01, D01, D90, XDHB 26.5 Xét học bạ
17 Luật 7380101 A00, A01, D01, D96, XDHB 21.25 Xét học bạ
18 Khoa học dữ liệu và phân tích kinh doanh 7340420 XDHB 22 Xét học bạ