Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn Đại Học Kinh Tế – Đại Học Quốc Gia Hà Nội năm 2020

Đại Học Kinh Tế – Đại Học Quốc Gia Hà Nội là trường đào tạo bậc đại học và sau đại học, là cơ sở nghiên cứu khoa học của các chuyên ngành kinh tế học và kinh doanh học của Việt Nam. Trường cung cấp cho xã hội nguồn nhân lực chất lượng cao theo định hướng chuyên gia, lãnh đạo trong các lĩnh vực, kinh tế quản lý...

Tên tiếng Anh: University of Economics and Business (UEB)

Thành lập: 06/03/2007

Trụ sở chính: Tòa nhà E4, 144 đường Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

Dưới đây là thông tin chi tiết về ngành đào tạođiểm chuẩn của trường Đại Học Kinh Tế – Đại Học Quốc Gia Hà Nội:
STT Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Tài chính-Ngân hàng QHE41 A01, D01, D09, D10 32.72 Thang điểm 40, điểm tiếng anh tối thiểu 4/10 và nhân hệ số 2, đáp ứng tiêu chí phụ được công bố tại đề án
2 Quản trị kinh doanh QHE80 A01, D01, D07, D08 30.75 Thang điểm 40, điểm tiếng anh tối thiểu 6.5/10 và nhân hệ số 2
3 Kinh tế QHE45 A00, A01, D01, C04 31.73 Thang điểm 40, điểm tiếng anh tối thiểu 4/10 và nhân hệ số 2, đáp ứng tiêu chí phụ được công bố tại đề án
4 Quản trị kinh doanh QHE40 A01, D01, D09, D10 33.45 Thang điểm 40, điểm tiếng anh tối thiểu 4/10 và nhân hệ số 2, đáp ứng tiêu chí phụ được công bố tại đề án
5 Kinh tế QHE43 A01, D01, D09, D10 34.5 Thang điểm 40, điểm tiếng anh tối thiểu 4/10 và nhân hệ số 2, đáp ứng tiêu chí phụ được công bố tại đề án
6 Kế toán QHE42 A01, D01, D09, D10 32.6 Thang điểm 40, điểm tiếng anh tối thiểu 4/10 và nhân hệ số 2, đáp ứng tiêu chí phụ được công bố tại đề án
7 Kinh tế QHE44 A01, D01, D09, D10 32.47 Thang điểm 40, điểm tiếng anh tối thiểu 4/10 và nhân hệ số 2, đáp ứng tiêu chí phụ được công bố tại đề án