Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn Đại Học Kinh Tế  & Quản Trị Kinh Doanh – Đại Học Thái Nguyên năm 2022

Đại Học Kinh Tế  & Quản Trị Kinh Doanh – Đại Học Thái Nguyên là một trường đại học đứng đầu về đào tạo khối ngành kinh tế tại miền Bắc nước ta. Trường là trung tâm nghiên cứu kinh tế học, đào tạo các cử nhân, nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho quá trình phát triển đất nước.

Tên tiếng Anh: Thai Nguyen University of Economics

Thành lập: 2/8/2004 theo quyết định số 136 CP

Trụ sở chính: phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên,Thái Nguyên.

Dưới đây là thông tin chi tiết về ngành đào tạođiểm chuẩn của trường Đại Học Kinh Tế  & Quản Trị Kinh Doanh – Đại Học Thái Nguyên:
STT Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
Hiện điểm chuẩn của trường chưa được công bố. Vui lòng quay lại sau!