Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn Đại Học Kinh Tế  & Quản Trị Kinh Doanh – Đại Học Thái Nguyên năm 2020

Đại Học Kinh Tế  & Quản Trị Kinh Doanh – Đại Học Thái Nguyên là một trường đại học đứng đầu về đào tạo khối ngành kinh tế tại miền Bắc nước ta. Trường là trung tâm nghiên cứu kinh tế học, đào tạo các cử nhân, nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho quá trình phát triển đất nước.

Tên tiếng Anh: Thai Nguyen University of Economics

Thành lập: 2/8/2004 theo quyết định số 136 CP

Trụ sở chính: phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên,Thái Nguyên.

Dưới đây là thông tin chi tiết về ngành đào tạođiểm chuẩn của trường Đại Học Kinh Tế  & Quản Trị Kinh Doanh – Đại Học Thái Nguyên:
STT Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7810103 A00, A01, D01, C04 15
2 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7810103_CLC A00, D01, C00, C04 19 Quản trị du lịch và khách sạn chất lượng cao
3 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 7510605 A00, D01, D10 15
4 Tài chính-Ngân hàng 7340201 A00, A01, D01, C01 14.5
5 Tài chính-Ngân hàng 7340201_CLC A00, A01, D01, C01 16 Tài chính chất lượng cao
6 Quản trị kinh doanh 7340101 A00, A01, D01, C01 14.5
7 Quản trị kinh doanh 7340101_CLC A00, A01, D01, C01 16
8 Kinh tế 7310105 A00, D01, C00, C04 15.5 Kinh tế phát triển
9 Kinh tế 7310104 A00, A01, D01, D10 14.5 Kinh tế đầu tư
10 Luật 7380107 A00, D01, C00, D14 14.5 Luật kinh tế
11 Quản lý công 7340403 A00, A01, D01, C01 17.5
12 Kế toán 7340301 A00, A01, D01, D07 14.5
13 Kế toán 7340301_CLC A00, A01, D01, D07 15
14 Marketing 7340115 A00, A01, D01, C04 15
15 Kinh tế 7310101 A00, B00, D01, C04 16
16 Kinh doanh quốc tế 7340120 A00, A01, D01, C04 15.5