Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn Đại Học Kỹ Thuật Công Nghiệp – Đại Học Thái Nguyên năm 2021

Đại Học Kỹ Thuật Công Nghiệp – Đại Học Thái Nguyên là trường đại học đào tạo cử nhân các khối ngành kỹ thuật, là trung tâm nghiên cứu kỹ thuật lớn nhất của vùng trung du và vùng núi phía Bắc.

Thành lập: 19/08/1965 theo quyết định 164 - CP của Chính phủ.

Trụ sở chính: Số 666, Đường 3-2, Phường Tích Lương, Thái Nguyên, Việt Nam.

Dưới đây là thông tin chi tiết về ngành đào tạođiểm chuẩn của trường Đại Học Kỹ Thuật Công Nghiệp – Đại Học Thái Nguyên: