Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn Đại Học Kỹ Thuật - Hậu Cần Công An Nhân Dân (Phía Bắc) năm 2020

Đại Học Kỹ Thuật - Hậu Cần Công An Nhân Dân (Phía Bắc) là trường trực thuộc Bộ Công an, chuyên đào tạo các cán bộ kỹ thuật nghiệp vụ và hậu cần có trình độ cử nhân, kỹ sư đại học và sau đại học. Trường bồi dưỡng kiến thức về kỹ thuật và nghiệp vụ hậu cần cho các cán bộ lãnh đạo, chỉ huy và các cán bộ làm công tác nghiệp vụ trong Công an nhân dân.

Tên tiếng Anh: General Department of Logistics and Engineering (T36)

Thành lập: 13/11/1984

Trụ sở chính: Đường QL 17, Thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh

Dưới đây là thông tin chi tiết về ngành đào tạođiểm chuẩn của trường Đại Học Kỹ Thuật - Hậu Cần Công An Nhân Dân (Phía Bắc):
STT Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Nhóm ngành Kỹ thuật, Hậu cần CAND 7480200 A00 26.1 Nam phía Bắc
2 Nhóm ngành Kỹ thuật, Hậu cần CAND 7480200 A00 25.65 Nữ phía Bắc
3 Nhóm ngành Kỹ thuật, Hậu cần CAND 7480200 A00 25.48 Nam phía Bắc
4 Nhóm ngành Kỹ thuật, Hậu cần CAND 7480200 A00 25.5 Nữ phía Bắc
5 Nhóm ngành Kỹ thuật, Hậu cần CAND 7480200 A01 22.35 Nam phía Bắc
6 Nhóm ngành Kỹ thuật, Hậu cần CAND 7480200 A01 23.25 Nam phía Bắc