Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn Đại Học Lao Động – Xã Hội (Cơ sở Hà Nội) năm 2021

Đại Học Lao Động – Xã Hội (Cơ sở Hà Nội) là trường đại học đào tạo đội ngũ cán bộ lao động - xã hội có trình độ từ trung cấp, cao đẳng cho đến Đại học với nhiều chuyên ngành: Quản trị nhân lực, Công tác xã hội, Bảo hiểm xã hội...

Tên tiếng Anh: University of Labour Social Affairs (ULSA)

Thành lập: 31/01/2005 theo quyết định số 26/2005/QĐ-TTg của Chính phủ.

Trụ sở chính: 43 Trần Duy Hưng, phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Dưới đây là thông tin chi tiết về ngành đào tạođiểm chuẩn của trường Đại Học Lao Động – Xã Hội (Cơ sở Hà Nội):
STT Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Quản trị nhân lực 7340404 A00, A01, D01, XDHB 21.9 Học bạ
2 Quản trị kinh doanh 7340101 A00, A01, D01, XDHB 21 Học bạ
3 Công tác xã hội 7760101 A00, A01, D01, C00, XDHB 21.6 Học bạ
4 Luật 7380107 A00, A01, D01, XDHB 21.4 Học bạ
5 Tâm lý học 7310401 A00, A01, D01, C00, XDHB 21.3 Học bạ
6 Bảo hiểm 7340204 A00, A01, D01, XDHB 18 Học bạ
7 Kế toán 7340301 A00, A01, D01, XDHB 20.8 Học bạ
8 Kinh tế 7310101 A00, A01, D01, XDHB 18 Học bạ
9 Kiểm toán 7340302 A00, A01, D01, XDHB 18 Học bạ
10 Hệ thống thông tin quản lý 7340405 A00, A01, D01 18 Học bạ
11 Tài chính - Ngân hàng 7340201 A00, A01, D01, XDHB 20.25 Học bạ
12 Công nghệ thông tin 7480201 A00, A01, D01 18.75 Học bạ