Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn Đại Học Lao Động – Xã Hội (Cơ sở phía Nam) năm 2021

Đại Học Lao Động – Xã Hội (Cơ sở phía Nam) là trường đào tạo nguồn nhân lực có trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp các ngành lao động - xã hội, đảm bảo có kiến thức chuyên nghiệp, có phẩm chất đạo đức chính trị đáp ứng yêu cầu công việc của xã hội.

Tên tiếng Anh: University of Labour Social Affairs 2

Thành lập: tháng 12/1976

Trụ sở chính: 1018, Tô Ký, Tân Chánh Hiệp, Quận 12, HCM.

Dưới đây là thông tin chi tiết về ngành đào tạođiểm chuẩn của trường Đại Học Lao Động – Xã Hội (Cơ sở phía Nam):
STT Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Quản trị nhân lực 7340404 A00, A01, D01, XDHB 24 Học bạ
2 Quản trị kinh doanh 7340101 A00, A01, D01, XDHB 23 Học bạ
3 Công tác xã hội 7760101 A00, A01, D01, C00, XDHB 18 Học bạ
4 Luật 7380107 A00, A01, D01, XDHB 21.5 Học bạ
5 Tâm lý học 7310401 A00, A01, D01, C00, XDHB 20 Học bạ
6 Bảo hiểm 7340204 A00, A01, D01, XDHB 18 Học bạ
7 Kế toán 7340301 A00, A01, D01, XDHB 21.5 Học bạ
8 Kinh tế 7310101 A00, A01, D01, XDHB 18 Học bạ
9 Hệ thống thông tin quản lý 7340405 A00, A01, C00, XDHB 18 Học bạ
10 Tài chính - Ngân hàng 7340201 A00, A01, C00 22 Học bạ