Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn Đại Học Lao Động – Xã Hội (Cơ sở Sơn Tây) năm 2020

Đại Học Lao Động - Xã Hội (Cơ sở Sơn Tây) là trường đào tạo nguồn nhân lực có trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp các ngành lao động - xã hội, đảm bảo có kiến thức chuyên nghiệp, có phẩm chất đạo đức chính trị đáp ứng yêu cầu công việc của xã hội.

Tên tiếng Anh:University of Labour and Social Affairs (ULSA)

Thành lập: 19/5/1984

Trụ sở chính: Phố Hữu Nghị, Phường Xuân Khanh, Sơn Tây, Hà Nội.

Dưới đây là thông tin chi tiết về ngành đào tạođiểm chuẩn của trường Đại Học Lao Động – Xã Hội (Cơ sở Sơn Tây):
STT Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
Hiện điểm chuẩn của trường chưa được công bố. Vui lòng quay lại sau!