Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn Đại học Luật - Đại Học Huế năm 2020

Đại học Luật - Đại Học Huế đào tạo các chuyên ngành nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, pháp luật và nhiều lĩnh vực khác. Trường là đơn vị cung cấp cho xã hội nguồn nhân lực chất lượng, đáp ứng nhu cầu của xã hội.

Tên tiếng Anh: University School of Law - University of Hue

Thành lập: 1957

Trụ sở chính: Võ Văn Kiệt, Thủy Thủ, Hương Thủy, Thừa Thiên Huế

Dưới đây là thông tin chi tiết về ngành đào tạođiểm chuẩn của trường Đại học Luật - Đại Học Huế:
STT Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Luật 7380107 A00, A01, D01, C00 20 Xét học bạ
Luật kinh tế
2 Luật 7380101 A00, A01, D01, C00 20 Xét học bạ