Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn Đại Học Luật Hà Nội năm 2020

Trường Đại học Luật Hà Nội (Tiếng anh : Hanoi Law University) là một trường đại học công lập của Việt Nam. Trường trực thuộc Bộ Tư pháp và chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo.  Là trường đại học có định hướng nghiên cứu; có sứ mạng cung cấp nguồn nhân lực pháp luật chất lượng cao cho đất nước, cung cấp các sản phẩm khoa học và dịch vụ pháp lý chất lượng cao cho Nhà nước, xã hội và người dân, tham gia tích cực trong công tác xây dựng pháp luật và chính sách, phản biện xã hội, góp phần thực hiện nhiệm vụ xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Thành lập: 10/11/1979

Trụ sở chính: Số 87 đường Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Dưới đây là thông tin ngành đào tạođiểm chuẩn các ngành của trường :
STT Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Luật 7380101PH D01, D03, D02 16.5 Phân hiệu Đắk Lắk
2 Luật 7380101PH C00 16.75 Phân hiệu Đắk Lắk
3 Luật 7380101PH A01 15.5 Phân hiệu Đắk Lắk
4 Luật 7380101PH A00 15.5 Phân hiệu Đắk Lắk
5 Luật 7380109 D01 25.6 Luật Thương mại Quốc tế
6 Luật 7380109 A01 24.6 Luật Thương mại Quốc tế
7 Luật 7380107 D01, D03, D02 26.15 Luật kinh tế
8 Luật 7380107 A00 26.25 Luật kinh tế
9 Luật 7380107 C00 29 Luật kinh tế
10 Luật 7380107 A01 25.65 Luật kinh tế
11 Ngôn ngữ Anh 7220201 D01 24.6
12 Ngôn ngữ Anh 7220201 A01 21.55
13 Luật 7380101 D03 25
14 Luật 7380101 D02 25
15 Luật 7380101 D01 25
16 Luật 7380101 C00 27.75
17 Luật 7380101 A01 23.1
18 Luật 7380101 A00 24.7
19 Luật 7380101LK A01 18.1 Liên kết đào tạo với ĐH Arizona, Hoa Kỳ
20 Luật 7380101LK C00 24 Liên kết đào tạo với ĐH Arizona, Hoa Kỳ
21 Luật 7380101LK D01, D03, D02 21.1 Liên kết đào tạo với ĐH Arizona, Hoa Kỳ