Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn Đại Học Luật TPHCM năm 2020

Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh (Ho Chi Minh City University of Law) là trường đại học đứng đầu về đào tạo và nghiên cứu khối ngành luật tại miền Nam Việt Nam. Là cơ sở đào tạo và nghiên cứu khoa học pháp lý lớn và uy tín nhất tại Việt Nam và là cơ sở đào tạo luật lớn nhất phía Nam. Hiện tại, nhà trường được giao nhiệm vụ đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài phục vụ cho tiến trình công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước, trong xu thế hội nhập kinh tế toàn cầu. Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh được hình thành trên cơ sở hội nhập cơ sở hai (miền Nam) của Trường Đại học Luật Hà Nội và Khoa Luật Trường Đại học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, đều là những đơn vị đã có lịch sử trên hai mươi năm xây dựng và phát triển.

Thành lập: Tháng 5/1975

Trụ sở chính: Số 02, Nguyễn Tất Thành, Phường 12, Quận 4 ,Tp. Hồ Chí Minh

Dưới đây là thông tin ngành đào tạođiểm chuẩn các ngành của trường :
STT Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Quản trị kinh doanh 7340101 A01 23.25
2 Luật 7380109 A00 24
3 Luật 7380109 A01 22.5
4 Luật 7380109 D01, D03, D06 22.75
5 Quản trị kinh doanh 7340101 A00 24.5
6 Quản trị - Luật 7340102 A00 25
7 Quản trị - Luật 7340102 A01, D01, D84, D03, D06, D87, D88 24.5
8 Ngôn ngữ Anh 7220201 D01 23.25
9 Luật 7380101 C00 27
10 Luật 7380109 D01, D03, D06 26.25 Luật thương mại quốc tế
11 Quản trị kinh doanh 7340101 D01, D03, D06 23.5
12 Quản trị kinh doanh 7340101 D84, D87, D88 24
13 Ngôn ngữ Anh 7220201 D14 23.15
14 Ngôn ngữ Anh 7220201 D66 25
15 Ngôn ngữ Anh 7220201 D84 24
16 Luật 7380109 D01, D03, D06 26.25 Luật thương mại quốc tế
17 Luật 7380109 D66, D69, D70 26.5 Luật thương mại quốc tế
18 Luật 7380109 D84, D87, D88 26.5 Luật thương mại quốc tế