Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Huế năm 2020

Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Huế là trường đào tạo cán bộ có trình độ sau đại học, đại học, và các trình độ thấp hơn như cao đẳng, trung học phổ thông về ngoại ngữ, Quốc tế học, Việt Nam học - Bồi dưỡng.

Tên tiếng Anh: Huế College of Foreign Languages

Thành lập: 13/07/2004

Trụ sở chính: 57 Nguyễn Khoa Chiêm, An Cựu, Thành phố Huế, Huế

Dưới đây là thông tin chi tiết về ngành đào tạođiểm chuẩn của trường Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Huế:
STT Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Sư phạm Tiếng Trung Quốc 7140234 D01, D15, D04, D45 24 Xét học bạ
2 Sư phạm Tiếng Pháp 7140233 D01, D15, D03, D44 24 Xét học bạ
3 Ngôn ngữ Trung Quốc 7220204 D01, D15, D04, D45 23.85 Xét học bạ
4 Ngôn ngữ Hàn Quốc 7220210 D01, D14, D15 24 Xét học bạ
5 Sư phạm Tiếng Anh 7140231 D01, D14, D15 24 Xét học bạ
6 Ngôn ngữ Nhật 7220209 D01, D15, D06, D43 22.75 Xét học bạ
7 Quốc tế học 7310601 D01, D14, D15 18 Xét học bạ
8 Ngôn ngữ Pháp 7220203 D01, D15, D03, D44 18 Xét học bạ
9 Việt Nam học 7310630 D01, D14, D15 18 Xét học bạ
10 Ngôn ngữ Nga 7220202 D01, D15, D02, D42 18 Xét học bạ
11 Ngôn ngữ Anh 7220201 D01, D14, D15 22.75 Xét học bạ