Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn Đại Học Nội Vụ năm 2020

Trường Đại học Nội vụ Hà Nội là cơ sở giáo dục đại học công lập trực thuộc Bộ Nội vụ, được thành lập ngày 14/11/2011 trên cơ sở nâng cấp từ trường Cao đẳng Nội vụ Hà Nội. Trường đào tạo các ngành nghề như văn thư, lưu trữ, quản trị văn phòng, quản trị nhân lực, quản lý văn hoá, thông tin thư viện, thư ký văn phòng...

Thành lập: năm 1971 theo Quyết định số 109/BT ngày 18/12/1971 của Bộ trưởng Phủ Thủ tướng

Trụ sở chính : 36 Xuân La, Phường Xuân La,Tây Hồ , Hà Nội

Dưới đây là thông tin ngành đào tạođiểm chuẩn các ngành của trường :
STT Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Quản lý nhà nước 7310205-03 C20 15
2 Quản lý nhà nước 7310205-03 C00 14
3 Quản lý nhà nước 7310205-03 D01, D15 14
4 Quản lý văn hoá 7229042 C20 15
5 Quản lý văn hoá 7229042 A00, D01, C00 14
6 Lưu trữ học 7320303 C19, C20 15
7 Lưu trữ học 7320303 C00 14
8 Lưu trữ học 7320303 D01 14
9 Văn hoá học 7229040 C20 15
10 Văn hoá học 7229040 C00 14
11 Văn hoá học 7229040 D01, D15 14
12 Luật 7380101 C20 15
13 Luật 7380101 A00, D01, C00 14
14 Quản trị nhân lực 7340404NQ A00, D01, C00 14
15 Quản trị nhân lực 7340404NQ C20 15
16 Quản trị văn phòng 7340406NQ A00, D01, C00 14
17 Quản trị văn phòng 7340406NQ C20 15