Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn Đại học Nông Lâm Bắc Giang năm 2022

Đại học Nông Lâm Bắc Giang trường đào tạo các nhóm ngành nông lâm nghiệp, quản lý tài nguyên môi trường, quản lý kinh tế cũng cấp nguồn nhân lực cho sự phát triển nông nghiệp và nông thôn cho nước ta. Trường đào tạo các trình độ cao đẳng, đại học và sau đại học và thực hiện nhiều công tác nghiên cứu khoa học đạt kết quả cao.

Tên tiếng Anh: Bac Giang Agriculture and Forestry University

Trụ sở chính: Bích Sơn, Việt Yên, Bắc Giang

Dưới đây là thông tin chi tiết về ngành đào tạođiểm chuẩn của trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang:
STT Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
Hiện điểm chuẩn của trường chưa được công bố. Vui lòng quay lại sau!