Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn Đại Học Phạm Văn Đồng năm 2021

Trường Đại học Phạm Văn Đồng (tiếng Anh: Pham Van Dong University) là một trường đại học công lập đa ngành tại Thành phố Quảng Ngãi, là cơ sở công lập, đào tạo đa ngành, đa phương thức; là cơ sở nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ; cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi và cả nước.

Thành lập: Theo quyết định số 1168/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ ký ngày 7/9/2007

Trụ sở chính: 509 Phan Đình Phùng ,Tp Quảng Ngãi

Dưới đây là thông tin ngành đào tạođiểm chuẩn các ngành của trường :